هر درب ضد سرقت یک مغزی قفل و زبانه دارد که با چرخاندن کلید زبانه باز و بسته می شود. بهتر است هنگامی که قصد خرید یک واحد آپارتمان یا کرایه کردن آن که دارای درب ضد سرقت است، را دارید بهتر است مغزی قفل را عوض کنید. توپی یا همان مغزی قفل را بخرید و آن را تعویض نمایید. اگر این کار را بلد نیستید ایرادی ندارد ما به شما این کار را یاد می دهیم.

شما به راحتی می توانید دو پیچ روکش مغزی را باز کنید. با باز کردن پیچ یک دست روی اجزای روکش مغزی از سمت بیرون داشته باشید تا گم نشود. با باز کردن دو پیچ روی مغزی قفل حال نوبت باز کردن پیچ وسط روی زبانه درب ضد سرقت است.

پس از باز کردن پیچ به راحتی می توانید مغزی یا همان توپی قفل را از سمت بیرون یا داخل به سمت خود بکشید. با این کار مغزی قفل بیرون می آید. حال کافیست مغزی قفل خریداری شده را داخل درب بگذارید و پیچ های آنرا ببندید.

اگر این کار برای شما زمان بر است و یا به هر دلیلی نمیتوانید خودتان این کار را انجام دهید، کافیست تنها با کلیدسازان تماس حاصل نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن ما این کار را برایتان با قیمتی مناسب انجام دهیم.