قفل‌ها همگی دارای سیلندر می باشند. به نحوی که خراب شدن قفل و یا گیر کردن قفل و شکستن قفل و تلاش برای باز کردن قفل به وسیله کلید‌های دیگر سبب می‌شود که سیلندر قفل خراب شود و نیاز به تعویض سیلندر قفل شود.

از کجا بفهمیم سیلندر قفل نیاز به تعویض دارد؟

اگر پس از وارد کردن کلید در قفل، قفل میچرخد و عمل نمی‎کند و یا اینکه قفل لق می‌زنداین نشانه ی این است کهوقت تعویض سیلندر آن رسیده است. در برخی از موارد امکان چرخیدن قفل هم وجود ندارد.

چگونه سیلندر را عوض کنیم؟

برای تعویض سیلندر قفل در ابتدا درب را باز کنید. با استفاده از خط کش مقادیر عرضی قفل تا پیچ وسط را از طرفین اندازه بگیرید. سپس با اطلاع از اندازه قفل سیلندر مخصوص آن را خریداری کنید. سیلندر ها از نظر امنیتی در رده های مختلفی قرار می‌گیرند پس دقت کنید که سیلندری تهیه کنید که امنیت بالایی داشته باشد.

پس از تهیه سیلندر مخصوص درب ؛ پیچ وسط درب را باز کنید و آن را در جایی قرار دهید تا گم نشود. سپس پیچ های محفظه ی دستگیره در دو طرف را هم باز کنید، پس از باز کردن محفظه‌ی دستگیره‌ها مراقب برهم خوردن ساختار دستگیره و فنر آن باشید‌.

پس از باز کردن همه پیچ ها مجددا کلید را بر روی قفل قرار دهید و با بازی کردن با آن سعی در بیرون آوردن سیلندر کنید‌. اگر با این کار سیلندر بیرون نمی‌آید با استفاده از چکش سعی کنید که سیلندر از قفل خارج شود‌. اگر با این کار هم نتوانستید آن را خارج کنید و خراب شدن قفل بر اثر وارد شدن کلید اشتباه رخ داده بود با استفاده از پیچ گوشتی و ضربات قوی تر سعی در خارج کردن سیلندر کنید.

در این هنگام مراقب حرکت کردن پیچ گوشتی بر اثر ضربه باشید چرا که ممکن است رنگ درب را ببرد و یا دستتان را زخمی کند.

پیش از قرار دادن سیلندر جای آن را با گریس آغشته کنید که روان تر عمل کند همچنین می توانید از سایر روان کننده ها مثل روغن و یا وازلین استفاده کنید.

سیلندری که تازه خریداری کرده اید را درون قفل قرار دهید به گونه ای که از طرف راست گرد آن باز شدن صورت گیرد. پس از قرار دادن سیلندر دستگیره در را چک کنید که در جای مشخص خود قرار گرفته باشد . در برخی از موارد دستگیره دیگر کار نمی کند در این هنگام شما باید مجددا فنر دستگیره را چک کنید.

قبل از سفت کردن پیچ ها از لق نبودن سیلندر در جای خود مطمئن شود تا در اثر ضربه عامل خارجی به یکباره از درون قفل خارج نشود. پس از چک کردن وضعیت دستگیره پیچ وسط قفل را در جای آن پیچ کنید و محفظه ی دستگیره ها را نیز در جای مخصوص پیچ کنید