گروه کلیدسازان آمادگی کامل دارد تا با تماس شما و حضور به موقع در محل اقدام به ساخت سوئیچ یدک برای خودرو شما نماید.

برای بسیار افراد پیش آمده که سوئیچ خودروی خود را گم کردند و نتوانستند درب خودروی خود را باز کنند و یا خودروی خود را روشن کنند. اگر این اتفاق برایتان پیش آمد دیگر لازم نیست نگرانی به خود راه دهید حتی اگه درب ماشینتان هم قفل باشد می توانید سوئیچ یدک بسازید و با آن مشکل خود را حل کنید.