از جمله پارامترهایی که در تعیین قیمت اجرت کلیدساز موثر است، هزینه رفت و آمد کلیدساز است. اگر شما از نزدیک ترین کلیدساز فنی بخواهید که برای حل مشکل شما بیاید، می توانید این هزینه را کاهش دهید. یکی دیگر از پارامترهایی که در قیمت تمام شده تاثیر دارد، کیفیت قطعات به کار گرفته شده از جمله نوع قفل و یا باتری هایی که در دستگاه های ریموت کار گذاشته می شوند است. بر اساس اینکه جنس استفاده شده اصل باشند یا تقلبی و یا جنس های مشابه کم کیفیت (که باعث خراب شدن ریموت می شوند) در هزینه و قیمت خدمات کلیدسازی تاثیر زیادی دارند.

در کل برای تعیین هزینه ی کلید سازی و باز کردن انواع درب ها قیمت های گوناگونی وجود دارد. طبق نرخ اتحادیه ارزان ترین نرخ مربوط به کپی کردن کلید های سوییچی، سیلندر، ورودی و آویز ایرانی می باشد. این قیمت ها تنها برای کلیدهای ایرانی است اما اگر کلید یا قفلی که دچار مشکل شده خارجی باشد برای کپی کردن آن باید هزینه بیشتری را بپردازید. هزینه ساخت و کپی کلید هایی که کامپیوتری هستند بیشتر از این دو نوع کلید می باشد.